Cov Neeg Xam Xaj ntawm Saint Lucia - Tsoomfwv Kev Tshaj Tawm - Tsev Neeg - Tsoomfwv Xam Xaj ntawm Lu Lucia

Cov Neeg Xam Xaj ntawm St Lucia - Tsoom Fwv Tebchaws - Tsev Neeg

tsis tu ncua nqi
$13,500.00
muag khoom nqi
$13,500.00
tsis tu ncua nqi
muag tawm
Chav tsev
ib 
Se nrog.

Ua Neeg Xam Xaj ntawm Saint Lucia - Tseem Fwv Tsoom Fwv - Tsev Neeg

Ua Neeg Xam Xaj ntawm Saint Lucia - Tseem Fwv Tsoom Fwv

Kev ua neeg xam xaj los ntawm kev nqis peev kuj yog tsim tau los ntawm kev yuav khoom ntawm cov tsis nyiam-tsoomfwv cov nyiaj qiv. Cov ntawv cog lus no yuav tsum tau sau npe thiab nyob twj ywm hauv lub npe ntawm tus neeg thov rau tsib (5) xyoo tuav lub sijhawm txij hnub thawj hnub tso tawm thiab tsis nyiam tus paj laum ntawm cov paj.

Thaum ib daim ntawv thov rau kev ua neeg xam xaj los ntawm kev nqis peev hauv tsoomfwv cov nyiaj tau pom zoo, cov peev txheej hauv qab no yuav tsum muaj:

  • Tus neeg tso npe thov ib leeg: US $ 500,000
  • Tus neeg tso npe thov nrog tus txij nkawm: US $ 535,000
  • Tus neeg tso npe thov nrog tus txij nkawm thiab ntau txog ob (2) lwm cov neeg muaj feem thov kev pab: US $ 550,000
  • Txhua tus neeg muaj feem cuam nce ntxiv: US $ 25,000