Lucia - Kev khwv nyiaj txiag

Lucia - Kev khwv nyiaj txiag

Peb plaub lub peev txheej muab tau txoj hauv kev zoo dua nrog peb qhov kev lag luam zoo ntawm kev lag luam. Cov nyiaj keeb kwm kev khwv nyiaj tau kwv yees li 65% ntawm GDP thiab tau tsim tsa los ntawm cov neeg sib pauv siab txawv teb chaws ntau tshaj plaws.

Kev lag luam thib ob hauv Saint Lucia yog kev ua liaj ua teb. 

Saint Lucia tau siv 15% Tus Nqi Se ntxiv rau xyoo 2017, ua rau nws yog lub teb chaws kawg nyob rau sab Hnub Tuaj Caribbean. Nyob rau Lub Ob Hlis 2017 Saint Lucia txo tus nqi rau kev them se ntxiv rau 12.5%.