Kev Ua Pej Xeem Hauv Nroog Saint Lucia Cov Vaj Tse

Kev Ua Pej Xeem Hauv Nroog Saint Lucia Cov Vaj Tse


Pawg Thawj Kav Xwm yuav txiav txim siab txog cov haujlwm vaj tsev yuav tsum muab tso rau hauv daim ntawv pom zoo rau Cov Neeg Xam Xaj los ntawm Lub Chaw Haujlwm Pov Hwm. Kev pom zoo cov haujlwm vaj tsev poob mus rau ob yam dav:

  1. High-end cov khoom lag luam qib siab thiab chaw ntiav pw
  2. High-end boutique zog

Thaum pom zoo lawm, txoj haujlwm vaj tsev yuav dhau los ua kev tsim nyog los ntawm kev thov neeg xam xaj rau kev xam xaj los ntawm kev ua lag luam.

Kev Ua Pej Xeem Hauv Nroog Saint Lucia Cov Vaj Tse

Tus neeg thov yuav tsum ua txoj haujlwm sib khi thiab muag kev pom zoo rau kev nqis peev hauv ib txoj haujlwm tsim khoom vaj tse uas raug pom zoo. Kev nqis peev, ua raws li cov kev pom zoo yuav tus nqi, raug muab tso rau hauv kev pom zoo irrevocable escrow account tswj kev sib koom ua ke los ntawm cov kws tsim tawm thiab Cov Neeg Xam Xaj los ntawm Lub Chaw Peev Nyiaj Pov Hwm hauv Saint Lucia.

Thaum daim ntawv thov rau kev ua neeg xam xaj los ntawm kev nqis peev hauv ib qhov haujlwm vaj tse tau raug pom zoo, cov peev txheej hauv qab no yuav tsum muaj:

  • Cov neeg thov tseem ceeb: US $ 300,000